Kontakt


Obecný úrad Sútor

Sútor 34

980 01 Sútor

info@obecsutor.sk

www.obecsutor.sk


Kancelária prvého kontaktu
Tel.: +421(0)475698390
Kancelária obecného úradu

Anna Nemešová


Tel.: +421(0)475698028
Kancelária starostuBarnabáš Váradi

Tel.: +421(0)472224177

Mobil: +421(0)940163582
Dátum poslednej aktualizácie: 2024-03-08

Dátum vytvorenia: 2024-03-08 11:42:36

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Sútor


Obecný úrad

Sútor 34

980 01, Rimavská Sobota

IČO: 00319082

E-mail: info@obecsutor.sk

Tel.: 047/569 80 28

obecsutor.sk

Kalendár