Inštitúcie/Organizácie


Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským

V obci pôsobí základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, 1 až 4 ročník, ktorú navštevuje 77 žiakov prevažne z rómskeho pôvodu.

Adresa: Sútor 52, 98001 Sútor

Riaditeľ školy:                          

PhDr. František Balázs        Kontakt: 047/2224230     email: zssutor@azet.sk

Zástupkyňa riaditeľa                          

Zuzana Feledyová

Pedagógovia:                                  

Mgr. Cynthia Radičová

Bc. Mária Horváthová

Bc. Alojz Brindzák

Monika Kempná

Vychovávateľky:                        

Bc. Helena Lovašová

Zuzana Feledyová 

Pedagogický asistent:                        

Klára LakatošováDátum poslednej aktualizácie: 2024-03-08

Dátum vytvorenia: 2024-03-08 12:03:55

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Sútor


Obecný úrad

Sútor 34

980 01, Rimavská Sobota

IČO: 00319082

E-mail: info@obecsutor.sk

Tel.: 047/569 80 28

obecsutor.sk

Kalendár