Zámer predať majetok ako prípad hodný osobitného zZámer predať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zámer predať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa.pdf


Dátum poslednej aktualizácie: 2020-09-08

Dátum vytvorenia: 2020-09-08 13:34:12

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Sútor


Obecný úrad

Sútor 34

980 01, Rimavská Sobota

IČO: 00319082

E-mail: info@obecsutor.sk

Tel.: 047/569 80 28

obecsutor.sk

Kalendár