Zápisnice zasadnutí OZ


Zápisnica č. 7 zo zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 11.06.2024.pdf


Zápisnica č. 6 zo zasadnutia OZ 13.05.2024.pdf
Zápisnica č. 5 obecného zastupiteľstva zo dňa 08.04.2024.pdf


Zápisnica č. 4 obecného zastupiteľstva dňa 25.03.2024.pdfZápisnica z 2. zasadania obecného zastupiteľstva dňa 27.02.2024a.pdfZápisnica č. 3 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 07.03.2024.pdf
Zápisnica č. 1 z mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Sútore, dňa 15.01.2024.pdfZápisnica č. 11 z mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 18.12.2023_0001.pdf


Zápisnica č. 10 z mimoriadného zasadania obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2023_0001.pdfZápisnica č. 9 z overenia petičných hárkov na odvolanie starostu obce Sútor, dňa 16.11.2023_0001.pdf


Zápisnica z 8. z mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva 16.11.2023_0001.pdf


Zápisnica z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 16.05.2023_0001.pdf


Zápisnica z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 13.04.2023.pdf


Zápisnica z 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 22.08.2023_0001.pdf


Zápisnica z 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 27.06.2023_0001.pdf
Zápisnica z mimoriadneho zasadania.pdf, č. 3 zo dňa: 13.03.2023


Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2022.pdf

Zápisnica z 1. zasadania obecného zastupiteľstva dňa 12.01.2023.pdf
Zápisnica z 2. zasadania obecného zastupiteľstva dňa 19.01.2023.pdf
Dátum poslednej aktualizácie: 2024-06-18

Dátum vytvorenia: 2024-06-18 11:49:25

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Sútor


Obecný úrad

Sútor 34

980 01, Rimavská Sobota

IČO: 00319082

E-mail: info@obecsutor.sk

Tel.: 047/569 80 28

obecsutor.sk

Kalendár